Unimedia ₋ udruga za promicanje audiovizualne i scenske kulture djeluje na području kulture i umjetnosti, demokratske političke kulture i međunarodne suradnje.

Udruga je osnovana 2014. godine radi promicanja filmske djelatnosti, audiovizualne i scenske kulture, audiovizualnog amaterizma, inovativne audiovizualne djelatnosti, radijske i televizijske djelatnosti, javnog komuniciranja u medijima, audiovizualnog i književnog izdavaštva, rada s mladima i posebnim društvenim grupacijama, kao što su branitelji, umirovljenici i ostale manjinske skupine, poput oboljelih, nacionalnih i drugih manjina, međunarodne suradnje te strukovnog udruživanja.

Osamdeset posto članova udruge su mladi, a omjer spolova u njoj je podjednak. U svom radu udruga je provela mnoštvo uspješnih projekata usmjerenih na djecu i mlade. Snimila je, među ostalim, više dokumentarnih i nekoliko igranih filmova.