Projekt “Slikom do smisla” zamišljen je kao niz online radionica namijenjenih za 45 osoba od 18 do 25 godina, a provodit će se u više hrvatskih županija.

Projektom će se pokrenuti platforma kojoj je cilj okupljati djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti da razvijaju dodatna znanja i vještine s pomoću tehnologija koje ih zanimaju te da ne budu samo pasivni promatrači i konzumenti, nego aktivni dionici i kreatori. “Slikom do smisla” želi kroz dodatne sate likovnog odgoja i njegova korištenja u modernoj tehnologiji potaknuti polaznike na kreativnost, koja umnogome nedostaje u trenutačnom pristupu obrazovanju. Kroz programe edukacije i aktivnosti cilj je približiti im umjetnost crtanja, slikanja, kombiniranja grafičkih i dizajnerskih elemenata kako bi razvili svoju kreativnost i na inovativan način kroz umjetnost ponudili nove vještine i znanja tržištu rada.

Ideju projekta potaknula je činjenica da je u Hrvatskoj danas jedan od najvećih problema mladih nezaposlenost, uz nizak životni standard, razne ovisnosti, okupiranost zabavom i potrošnjom, nedostatak životne perspektive, nemogućnost sadržajnog provođenja slobodnog vremena, nedostupnost neformalnih oblika učenja koje pridonose razvoju znanja i vještina te nedovoljna briga društva i države za mlade. Mladi su u nepovoljnijem položaju na tržištu rada od ostalih skupina nezaposlenih osoba i snose velik dio posljedica gospodarskih krize, a često ovise o privremenim i slabo plaćenim poslovima i stoga su izloženi pogoršanju životnih uvjeta. Namjera projekta “Slikom do smisla” jest pridonijeti rješavanju upravo tih problema.

Znanost je već više puta dokazala da mladi koji se bave umjetnošću, pogotovo slikarstvom i vizualnim dizajnom, razvijaju bolje logičko zaključivanje, ubrzavaju im se misaoni procesi i pomaže u relaksaciji te liječenju depresivnih poremećaja.

Ciljevi projekta su uključiti i educirati 45 mladih osoba o umjetničkom segmentu izrade računalnih igara, osvijestiti javnost o dodatnim koristima pozitivnog pristupa u dizajnu igara i promociji pozitivnih ishoda logičkih i semantičkih igara kroz umjetnički likovni odgoj i učenje primjenom modernih tehnologija. Suradnjom s Likovnom akademijom kroz novi kolegij Novi mediji koji se održava u sklopu kurikuluma Sveučilišta u Zagrebu te razmjenom znanja i vještina osigurat će se dotok novih i svježih inovatora te umjetničkih izričaja nužnih za poticanje kreativnosti među ciljanom skupinom koja želi djelovati u području umjetnosti i modernih tehnologija. Osigurat će se informativna platforma kao polazišna točka za nove polaznike i zainteresirane u smislu bolje promocije i promidžbe među ciljanom populacijom, mjesto na kojem će se moći dobiti sve potrebne informacije o projektu.